Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Suomen Varmakauppa Oy

Y-tunnus 2257277-1

contact@suomenvarmakauppa.fi

www.suomenvarmakauppa.fi

Puh. 010 3200 981

Rekisterin nimi

Reklamaatiorekisteri.

Käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään verkkokauppojen luotettavuuden seurantaan ja kuluttajalle tarjottuun apuun reklamaation selvittämisessä. Emme lähetä suoramarkkinointiviestejä. Käsittelemme henkilötietoja reklamaatiopalvelun toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterimme sisältää seuraavat tiedot

 • Reklamaation lähettäjän: nimen, sähköpostin ja puhelinnumeron.
 • Reklamaation tiedot kuten kuvaus, päivämäärät, tilausnumerot
 • Mahdollisesti asiakkaan ja verkkokaupan välinen sähköpostikeskustelu tai kooste siitä.

Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään reklamaation käsittelyn ajan. Kun reklamaatio on merkitty käsitellyksi, poistetaan kaikki siihen liittyvät henkilötiedot (reklamaation lähettäjän nimi, sähköposti ja puhelinnumero). Asiakas voi myös pyytää tietojensa välitöntä poistoa ja reklamaation keskeyttämistä, elleivät meidän oikeutettu etumme tai laissa asetettu vaatimus estä joidenkin henkilötietojen poistamista. Käsitellystä reklamaatiosta jää jäljelle rekisteriimme vain päivämäärät, reklamaation aihe, ja reklamaation kohde verkkokauppojen luotettavuuden arvioimista varten.

Tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan pääosin reklamaatiolomakkeen kautta sekä lisätietoja sähköpostitse. Asiakas voi päivittää tietonsa tarvittaessa koska tahansa sähköpostitse.

Tietojen luovutukset ja siirto

Jotta voimme käsitellä reklamaation kuluttajan puolesta, ottaessamme yhteyttä reklamaation kohteeseen, eli verkkokauppaan, meidän täytyy luovuttaa heille reklamoijan henkilötietoja, kuten nimi, puhelin, sähköposti, tilausnumero ja reklamaation kuvaus. Selvityspyyntö reklamoijan tiedoilla varustettuna lähetetään joko verkkokaupan yhteyshenkilölle tai asiakaspalveluun.

Rekisterin sisältöä ei luovuteta Suomen Varmakauppa Oy:n tai reklamaation kohdeyrityksen ulkopuolelle. Rekisteri sijaitsee EU:n sisällä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu vain sähköisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen. Käytämme Louhi Net Oy (Y-tunnus: 1946409-1) hosting-palveluita ja heidän konesalinsa sijaitsee Suomessa.

Muistutus yleisistä oikeuksistasi

 • Voit pyytää meitä toimittamaan kaikki itseäsi koskevat henkilötiedot sinulle tai kolmannelle osapuolelle koneellisessa muodossa
 • Omia tietoja voi korjata sähköpostitse contact@suomenvarmakauppa.fi
 • Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista milloin tahansa, elleivät meidän oikeutettu etumme tai laissa asetettu vaatimus estä joidenkin henkilötietojen poistamista.
 • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/

Ota Yhteyttä

Voit lähettää meille (Suomen Varmakauppa Oy) viestin alla olevalla lomakkeella. Tämä viesti ei mene yo. verkkokaupan asiakaspalveluun.


 • Suomen Varmakauppa Oy
 • Suomen Varmakauppa Oy on Suomalainen verkkokauppojen turvallisuutta analysoiva yritys ja Luotettava Verkkokauppa -sertifikaatin myöntäjä. Suomen Varmakauppa on perustettu vuonna 2009.
 • sertifioitu
 • Y-tunnus 2257277-1
 • contact@suomenvarmakauppa.fi
 • Salomaantie 17, 33920 Pirkkala