YLEISET SOPIMUSEHDOT

Suomen Varmakauppa Oy Y-tunnus: 2257277-1
Voimassa 1.10.2009 alkaen

1. Palvelun kohde

Asiakkaalla on oikeus käyttää Varmakauppa(tm)-merkkiä verkkokauppansa sivuilla ja yrityksen mainoksissa. Muusta käytöstä on aina erikseen pyydettävä kirjallinen lupa.

Palveluntarjoaja myös ylläpitää rekisteriä, josta löytyy asiakkaan verkkokauppaan liittyviä tietoja. Tietojen oikeellisuudesta vastaa asiakas. Jos asiakas huomaa tiedoissa virheen, on siitä ilmoitettava viipymättä Suomen Varmakauppa Oy:n asiakaspalveluun.


2. Omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet

Suomen Varmakauppa Oy pidättää itsellään täydelliset omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet Varmakauppa(tm)-sertifikaattiin liittyviin kuviin, symboleihin, logoihin ja teksteihin.

3. Liike- ja ammattisalaisuudet

Osapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta toistensa liike-, pankki- tai ammattisalaisuuksia ja noudattamaan hyvän rekisterinpitotavan edellyttämää vaitiolovelvollisuutta sopimusaikana ja myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Suomen Varmakauppa Oy sitoutuu olemaan paljastamatta sertifikointiprosessin haastatteluvaiheessa kerättyjä tietoja kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

4. Sopimuksen muuttaminen

Suomen Varmakauppa Oy:llä on oikeus muuttaa sen ja asiakkaan välisen Palvelusopimuksen sopimusehtoja ilmoittamalla asiakkaan ilmoittamaan viimeiseen osoitteeseen muutoksista kirjallisesti 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan ilman allekirjoituksia.

5. Voimassaolo ja irtisanominen

Palvelusopimus on voimassa yhdeksi vuodeksi kerrallaan uusiutuen automaattisesti, jos asiakas ei ole rikkonut sertifikaatin ehtoja. Asiakas voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään ennen seuraavan sopimiskauden alkua.

Jos asiakas laiminlyö Palvelusopimuksen, tai ei pysty toimimaan Varmakauppa(tm) -sertifikaatin vaatimusten mukaisesti, voi Suomen Varmakauppa Oy purkaa sopimuksen.

Suomen Varmakauppa Oy:n purkaessa sopimuksen asiakas menettää käyttöoikeutensa Varmakauppa(tm)-sertifikaattiin, ja asiakkaan on poistettava sertifikaatti verkkokaupastansa viipymättä.

Mikäli asiakas lopettaa elinkeinotoimintansa, on siitä ilmoitettava Suomen Varmakauppa Oy:lle. Sopimuksen voimassaolo päättyy tällöin välittömästi ilman eri irtisanomista.

Asiakas ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle.

6. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Sopimusosapuolten väliset mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei neuvotteluissa päästä sovintoon, sopimuksia koskevat erimielisyydet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen liittyviin asioihin tai erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Ota Yhteyttä

Voit lähettää meille (Suomen Varmakauppa Oy) viestin alla olevalla lomakkeella. Tämä viesti ei mene yo. verkkokaupan asiakaspalveluun.


  • Suomen Varmakauppa Oy
  • Suomen Varmakauppa Oy on Suomalainen verkkokauppojen turvallisuutta analysoiva yritys ja Luotettava Verkkokauppa -sertifikaatin myöntäjä. Suomen Varmakauppa on perustettu vuonna 2009.
  • sertifioitu
  • Y-tunnus 2257277-1
  • contact@suomenvarmakauppa.fi
  • Salomaantie 17, 33920 Pirkkala